Klima Fiyatları

www.gurbuzklima.com.tr

2016

gürbüz klima, mitsubishi, york, daikin
Gürbüz Klima, iklimsa, ucuz klima, kalite

    Tarihçe

Kurumsal Yapı

    Planlama ve Organizasyon

    Mali Yapı

    Basında Gürbüz Grup

    Gürbüz Grup Ödüller & Takdirnameler

    Sizden Gelenler

Gürbüz Klima, iklimsa, ucuz klima, kalite

Gürbüz Grup Planlama

    İşletmeler, amacına ulaşmak için ne gibi işlerin yapılması gerektiğini, bunların sırasını, zamanını, süresini, kimler tarafından ve hangi yollar izlenerek yapılacağını gösteren bir tasarı hazırlar. Hazırlanan bu tasarıya planlama denir.

 

   Plansız bir çalışma, kişiyi veya işletmeyi başarısızlığa götürür. Yöneticiler, planlama sayesinde ne yapacaklarını önceden düşünme imkânına sahip olurlar.

 

-   Planlamanın işletme açısından iki önemli fonksiyonu vardır

 

-   İşletmenin amaçlarını tespit ederek bu amaçlara ulaştıracak yaklaşım ve yöntemleri belirler.

 

-   İşletme faaliyetlerinin hangi yönde gitmekte olduğunu, amaca varmak için izlenecek yolları belirler.

gürbüz grup

    İyi bir planlamada şu özellikler bulunmalıdır...

 

-   Yapılacak plan, açık, geçerli ve kesin bir amaca yönelik olmalıdır.

 

-   Plan, esnek olmalıdır ki böylece çeşitli iç ve dış çevre şartlarına uyabileceği gibi gelişmelere de uyum sağlar.

 

-   Plan, en uygun süreyi kapsamalıdır.

 

-   Plan, işletmenin benimsediği ilke ve standartlara uygun olmalıdır.

 

-   Planın hazırlanması ve uygulanması en az giderle gerçekleştirilmelidir.

 

-   Hazırlanan plan karşılaşılan güçlüklere yönelik önlemleri en az kayıpla alabilmelidir.

 

-   Plan, işletmenin alt ve üst kademelerine uygun bir kapsamda olmalıdır.

Gürbüz Klima, iklimsa, ucuz klima, kalite

Gürbüz Grup Organizasyon

    Planlamada belirlenen işletme amaçlarına ve bunlara ulaşmak için seçilen işler, kişiler ve iş yerleri arasında yetki ilişkilerinin kurulması faaliyetlerinin tümüne organizasyon denir. Organizasyon, çalışanlar için belirli amaçlara ulaşabilmelerinde etkin rol oynamaları ve birlikte çalışma imkânı vermesi açısından önem taşımaktadır. Yine de organizasyon, işletmeler için ise iş görenlerin görevleri arasında bağlantı kurmalarını sağlar. Çeşitli ilkeleri vardır ki bunlar: amaç birliği, yeterlilik, iş bölümü ve uzmanlaşma, hiyerarşi, komuta birliği, sorumluluk, yetki ve sorumluluğun denkliği, denge ilkesi, süreklilik, liderliğin kolaylaştırılması, görevlerin tanımıdır.

Gürbüz Klima, iklimsa, ucuz klima, kalite

Gürbüz Grup Organizasyon Şeması

Gürbüz Klima, iklimsa, ucuz klima, kalite

Gürbüz Grup Yönetim Kurulu

Gürbüz Grup Yön.Kur.Bşk.

Gürbüz Grup Yön.Kur.Bşk.Yrd.

Gürbüz Grup Yön.Kur.Bşk.Yrd.

:  H.Şaban GÜRBÜZ

:  Hasan  GÜRBÜZ

:  Nilay  GÜRBÜZ

Gürbüz Klima, iklimsa, ucuz klima, kalite

İst.Avr.Böl.Yön.

Yönetim Kurul Başkanı

Yönetim Kurul Başkan Yardımcısı

Mağazalar Koordinasyon

Klima Satış ve Servis

Finans

Muhasebe

Lojistik

Marka Koordinasyon

Halkla İlişkiler

Reklam

Bilgi İşlem ve Tasarım

Gürbüz Klima, iklimsa, ucuz klima, kalite

İst.Anadolu.Böl.Yön.

Yönetim Kurul Başkanı

Yönetim Kurul Başkan Yardımcısı

Mağazalar Koordinasyon

Klima Satış ve Servis

Finans

Muhasebe

Lojistik

Marka Koordinasyon

Halkla İlişkiler

Reklam

Bilgi İşlem ve Tasarım

Gürbüz Klima, iklimsa, ucuz klima, kalite

Gürbüz Klima

Yönetim Kurul Başkanı

Yönetim Kurul Başkan Yardımcısı

Klima Koordinasyon

Klima Satış ve Servis Merkez Yönetimi

Servisler